Att vara insiktsdriven och innovativ

Att vara insiktsdriven och innovativ

En fråga om långsiktig överlevnad

Även om fotbolls-VM är det första många tänker på när man hör årtalet 1994 så hände såklart en hel del annat intressant samma år. Bland annat så lanserade Nokia sin mobiltelefon 2110. En mobiltelefon som inte bara skulle bli en av de mest sålda i världen, utan den som verkligen säkrade Nokias världsledande position. Med 2110:an satte Nokia en helt ny nivå på design för mobiltelefoner. Den var betydligt tunnare än tidigare modeller och den hade en betydligt större display.

Designat för användarna

Men den stora förändringen var operativsystemet eller mjukvaran i telefonen, som var designat för användarna. En textbaserad meny för navigering istället för att användaren skulle komma ihåg kombinationer av knapptryckningar för att komma åt olika funktioner.

Det handlade om att möjliggöra och förenkla ett beteende

Med visionen ”Connecting People” visade Nokia omvärlden att det var frågan om något större än bara en device. Det handlade om att möjliggöra och förenkla ett beteende.

20 år senare väljer Microsoft, som köpte Nokia 2013, att begrava varumärket Nokia.

Vad var det som gjorde att Nokia inte kunde behålla sin position? Var verkligen felsatsningar hela förklaringen? I en artikel kan vi läsa: ”Nokia missade smarttelefontåget. Hur ett så stort bolag, som var ledande på mobilmarknaden, kunde göra det är en gåta”. Om jag skulle ge mig på att försöka lösa gåtan så skulle jag lyfta två saker.

  1. Nokia var ”Connecting People”. De ägde positionen i visionen, och med 2110:an så satte man en helt ny nivå för att förenkla, utveckla, stödja ett beteende och 2110:an var verktyget som bar visionen. Om vi skulle ställa frågan; Här har du en lista på företag, skulle du kunna sätta ett kryss på alla som du anser stödjer visionen ”Connecting people” idag? Kan det vara så att flest kryss kommer hamna på företag som; Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, WhatsApp, Truecaller osv. Någonstans på vägen tappade Nokia positionen i sin vision och blev en av många andra i device-rallyt.
  2. Nokia aktien var under många år en lysande investering, kvartal efter kvartal och år efter år överträffade man förväntningarna. Man kan ställa sig frågan vilken påverkan de ständigt ökade förväntningarna på aktiekursen hade och hur det påverkade förmågan att leva upp till visionen. Ständigt ökade förväntningar tenderar ju till slut bli omöjliga att leva upp till. Och som ett brev på posten kommer då finansmarknadens krav på åtgärder, vilket brukar vara synonymt med sparpaket eller effektiviseringsprogram. Och dessa program brukar innebära en större kontrollapparat med tätare och mer detaljerad rapportering, allt för att öka förutsägbarheten. Finansmarknaden gillar nämligen inte överraskningar, i alla fall inte negativa. Ökad kontrollapparat ihop med besparingsåtgärder brukar inte vara synonymt med ett bra innovationsklimat, även om det avsätts stora resurser för forskning och utveckling.

Uppdatering 19/11-2014: Knappt en månad efter det att Microsoft meddelat att de lägger ner varumärket Nokia, meddelar Nokia (den delen av Nokia som sedan försäljningen av mobil- & surfplatteverksamheten setts som ett renodlat nätverksbolag) att man lanserar en helt ny surfplatta N1, men denna gång satsar man på Android som operativ. Kommer med spänning följa denna utveckling och det är kul å höra inställningen ”Världen behöver inte ännu en surfplatta. Världen behöver bättre produkter och bättre upplevelser. Det är vad Nokia N1 handlar om” Sebastian Nyström Produktchef Nokia.

I boken ”Change by Design” av Tim Brown, kan man läsa att innovation i grunden handlar om en kultur där en del av det vardagliga arbetet är att experimentera och testa. En kultur där det är ok att misslyckas så länge man lär sig. Det är vi människor som skapar kulturen och oavsett roll eller titel så är var och en av oss en viktig del i en större helhet.

Tim Brown skriver:

Would the U.S. auto industry have reacted faster to changes in the market if designers, marketers, and engineers had been sitting around the same table? Perhaps.

Uppenbarligen fanns det nya önskemål och behov på marknaden som de amerikanska biltillverkarna missat men där Toyota hade de produkter som kunderna efterfrågade. Bortsett från frågan om att arbeta tvärfunktionellt (de olika disciplinerna runt samma bord), så kan man också fråga sig om insamling av kundinsikter var en naturlig del i de amerikanska biltillverkarnas process. Ett annat exempel från boken är Netflix, där man verkligen arbetat insiktsdrivet och lyssnat på marknaden. Netflix som gått från att vara en postorder verksamhet (hyra film online som levererades via post) till streaming, till att producera egna serier. Ett bolag som verkligen agerat på marknadens ändrade behov och beteenden.

Upptäck och testa

Innovation fungerar inte i ett kortsiktigt perspektiv, man kan inte slå av och på innovation beroende på konjunkturcykler. Innovation handlar om att hela tiden upptäcka och testa både egna hypoteser och insikter från marknaden, små som stora. Men utan att tappa mål och vision, som för Nokia var ”Connecting people”.

Men om vi släpper vår styrmodell kommer vi då tappa kontrollen

Men om vägen till att testa en hypotes eller insikt innebär en lång hinderbana, där hindren består av analysfaser med oändliga dokumentationskrav, olika beslutspunkter som skall passeras, formuleringar av projektdirektiv, kravspecifikationer, estimering för budget, projektgruppsmöten, styrgruppsmöten etc. Då finns risken att luften fullständigt går ur idén, när det är dags att börja eller så har hypotesen eller insikten förändrats. Det vi kan vara helt säkra på är att all kreativitet och innovationsförmåga har blivit kvävd av byråkrati.

Men om vi släpper vår styrmodell kommer vi då tappa kontrollen? Kommer kostnaderna skena, blir leveransen sämre eller uteblir den helt? Tvärtom, vi kommer istället att frigöra tid och kraft genom att ta bort den framtunga delen i styrmodellen. Tid som vi istället kan använda för att träffa kunder och samla insikter eller arbeta med olika experiment. Istället för budget per projekt som bygger på estimat (kvalificerade gissningar) så budgeterar vi för ett team över tid. Något som istället ökar budgetens förutsägbarhet. Detta arbetssätt tvingar också fram ett löpande prioriteringsarbete där varenda hypotes eller insikt kommer prioriteras utifrån mål och vision, vilket innebär att sannolikheten att värdet i leveransen ökar.

När jag 1994 köpte min Nokia 2110:a hade jag samma upplevelse som när jag 2008 köpte min första iPhone. Det var något nytt som inte bara underlättade mitt beteende och löste mina medvetna och omedvetna behov, utan också gav en positiv upplevelse. Nokia är numera historien om ett företag som gjorde allt rätt, men som någonstans tappade Det men som nu tänker göra comeback vilket skall bli mycket intressant att följa. Mitt syfte med detta inlägg är att belysa vikten av att arbeta insiktsdrivet och innovativt. Det spelar ingen roll vilka metoder eller processer man implementerar i verksamheten om inte kulturen finns på plats. Så innan man börjar titta på olika verktyg och metoder så bör man se över vilka typer av aktiviteter det nuvarande styrsystemet eller processen genererar, och vilken effekt dessa har. Det är först när man besitter den kunskapen som man kan påbörja en förändring.

comments powered by Disqus