Hack4Europe: en tävling i öppen kulturarvsdata

Hack4Europe: en tävling i öppen kulturarvsdata

I fredags och lördags pågick eventet Hack4Europe i Stockholm. Under 24 timmar hackade 30 utvecklare i lag på öppen kulturarvsdata, på plats i Livrustkammaren.

Om tävlingen

Hack4Europe är en serie hackevent organiserade av Europeana med samarbetspartners. Dessa gick av stapeln samtidigt i fyra städer (London, Barcelona, Poznan och Stockholm) mellan den 6-11 juni. Syftet var att visa upp och skapa nya spännande möjligheter med öppen kulturarvsdata. Europeana är ett EU-projekt till vilket ca 1500 kulturarvsinstitutioner, bl.a. svenska Risantikvarieämbetet, bidrar.

Fyra kategorier

  1. Kommersiell potential
  2. Socialt engagemang
  3. Innovation
  4. Deltagarnas favorit

Från Valtech deltog Emil Stenström, Jens Tinfors samt undertecknad. På plats formade vi laget “Bogus Journey”, tillsammans med Jonas Beckman och Tomas Seo:

Photo: Henrik Löwenhamn, Swedish National Heritage Board (CC-BY)

Vi tog fram ett spel, MuseumVille, där du intar rollen av intendent i ditt virtuella museum. Utmaningen består i att skapa utställningar med material ur Europeana, samt att vinna poäng genom popularitet och arrangemang.

Till vår stora glädje och stolthet tog vi hem två av kategorierna: 2) Socialt engagemang samt 4) Deltagarnas favorit! Se presentationen av github-projektet där vår kod finns att beskåda, lika öppen som den kulturdata den använder, samt presentationen från MuseumVille nedan.

Engagemang och skicklighet

Arrangemanget var mycket väl genomfört, och alla närvarande, arrangörer och deltagare uppvisade inspirerande engagemang, kunskap och skicklighet! Vi är stolta över att ha varit med, och hoppas att detta leder vidare till fler möjligheter och mervärden kring öppen data på webben.

Stort tack till alla som var med och gjorde Hack4Europe till vad det blev, inte minst till mina lagkamrater!

Bild av Ziggy Creative Colony under CC-SA

comments powered by Disqus