Råd till webbansvariga

Råd till webbansvariga

Hej webbansvarig! Kul att du kom hit. Vill du säkerställa effektiv, värdeskapande utveckling som löser verkliga problem för dina webbplatsers målgrupper? Du kommer behöva jobba med organisation, kultur, teknik och kompetens.

Etablera en användningscentrerad utvecklingskultur

Nyttan med en funktion eller innehåll uppstår bara om 1) målgruppen hittar till funktionen/innehållet, 2) Använder funktionen/innehållet, samt 3) agerar på det sätt som du vill att målgruppen ska göra under och efter användning

Det är av yttersta vikt att din organisation förstår att användare vänder sig till dina webbtjänster, i stort sätt uteslutande, när de har ett problem att lösa, och att de förväntar sig att kunna lösa problemet på ett intuitivt, effektivt och inspirerande sätt.

Eftersom målgruppens användare är fokuserade på att lösa sitt problem är de ofta immuna mot information som inte hjälper dem framåt mot lösningen. Exempel på innehåll som brukar ignoreras är nyheter, pressmeddelanden och det som ser ut som reklam. Elementets placering och dess grafiska uttryck spelar stor roll för vad som uppfattas som reklam.

Konsekvenserna av att målgruppens användare inte klarar av att lösa sitt problem är bl.a. frustration, negativ uppfattning av varumärke, låg lojalitet samt att de istället vänder sig till andra webbtjänster som löser samma eller liknande problem.

Vanliga misstag

 • Fel funktioner utvecklas (som inte löser några egentliga problem)
 • Man tror att målgruppen tänker rationellt och har god tid på sig att försöka förstå hur webbplatsen och dess navigationssystem fungerar
 • Man använder ett språk som inte målgruppen förstår
 • Bristfällig prioritering av ytor och plats i informationsstrukturen. Man försöker lösa alla problem istället för de som är vanligast och skapar mest nytta för målgruppen
 • Man jobbar så nära webbtjänsterna att man glömmer bort att målgruppen använder dem mycket mer sällan än vad man tror. Detta resulterar ofta i för komplexa webbkoncept samt för stort fokus på nyheter, löpsedelslikande sidor och puffytor.
 • Man tror att webbplatsen kan etableras som ”portal” och förväntar sig att målgruppen ska komma ihåg/bli lojala till varumärket. I dagens webblandskap är det svårt att konkurrera med fyrtorn som sökmotorer och social media.

Gör så här:

 • Genomför regelbundna begränsade och snabbfotade användningstester där innehåll och funktioner testas på för målgruppen relevanta testpersoner.
 • Genomför regelbunden webbanalys där ansvarig webbanalytiker analyserar beteende och måluppfyllnad samt kommer med förbättringsförslag
 • Använd en utvecklingsmetod som bygger på rangordning av krav, där stor hänsyn tas till potentiell användarnytta
 • Enkel videofilmning av användningstester kan vara effektivt för att kommunicera vilka problem och förväntningar målgruppen verkligen har.
 • Ta fram och i organisationen etablera några principer för god webbdesign
 • Se till att personer i ledning samt de som ansvarar för prioritering av krav är med på något användningstest

Maximera flexibiliteten

Flexibilitet i system, koncept och organisation är strategiskt viktigt av flera skäl:

 • Politiska beslut påverkar ofta webbplatsernas syfte, innehåll och funktionalitet med relativt kort varsel, speciellt i offentlig sektor
 • Användare förväntar sig bra användarupplevelser i nya prylar som dyker upp (bl.a. mobila enheter och läsplattor med en mängd olika upplösningar och skärmstorlekar).
 • Organisationens och målgruppens krav prioriteras ständigt om och bör därför kunna utvecklas utan beroenden av andra krav
 • Krav på öppen data och syndikering av innehåll kräver fullständig separering mellan innehåll, beteende och presentation

Stor flexibilitet medför mindre kostnader när man vill justera eller lägga till webbkoncept, konsumtionsstöd, navigationssystem och informationsarkitektur.

Vanliga misstag

 • Man tar fram ett webbkoncept för skrivbordswebben som sedan kräver onödigt stora och dyra anpassningar för att fungera bra för mobil konsumtion
 • Onödigt avancerade produkter köps in för t.ex. publicering och sök som sedan är komplicerade att justera.
 • Man samlar in krav, gör en detaljerad kravspecifikation och utvecklar sedan webbtjänsten låst efter kraven (som hela tiden ändras)
 • Man låser sig till ett hierarkiskt sätt att organisera innehåll
 • Dålig separation mellan innehåll, beteende, struktur och presentation

Gör så här:

 • Börja med webbkonsumtionsanalys istället för ett webbkoncept. Ett API kanske är en bättre lösning än en webbplats
 • Ta fram ett grovt fullständigt webbkoncept som inkluderar lösningar för skrivbord, mobil, läsplattor och maskiner istället för att behandla t.ex. skrivbordet isolerat. Om du behandlar skrivbordet isolerat, använd följsam design när du designar.
 • Optimera inte de olika webbkoncepten för mycket, det leder till ökade kostnader för underhåll och utveckling.
 • Undvik att skicka runt kravspecifikationer i organisationen där anställda ”fyller på” med krav utan kunskap om målgruppens krav och prioriteringar. Detta brukar leda till inköp av för komplicerade produkter.
 • Använd en lättrörlig utvecklingsmetod som t.ex. Scrum eller Kanban
 • Jobba för att redaktörer och/eller användare märker upp innehåll med nyckelord
 • Etablera en utvecklingskultur som främjar många snabba leveranser, beta-testning, experimentlusta samt ständig utvärdering av tidigare beslut.

Det som inte hittas kan aldrig användas

Hittbarhet (graden målgruppen hittar till webbplatsen och/eller dess innehåll) är verksamhetskritiskt för organisationer där webbtjänster spelar en viktig roll. Det som inte kan hittas kan inte användas. Och används inget kan inget värde skapas.

Vill du maximera hittbarhetsgraden går det inte att behandla hittbarhets- och marknadsföringsaktiviteter isolerat; de påverkar framförallt webbkoncept och webbredaktörens arbetsuppgifter.

Vanliga misstag

 • Man underskattar hur stor del av trafiken som kan komma från sökmotorer
 • Man tar fram ett webbkoncept utan att tänka på hur det ska fungera med sökmotoroptimeringen (SEO)
 • Man köper in produkter som har tekniska begränsningar när det gäller SEO-krav som t.ex. logiska url:er eller är beroende av otillgängliga tekniker som JavaScript, ramar och Flash
 • Man är rädd att spridning av innehåll, t.ex. via XML eller API, leder till att innehållet kan användas i ”fel” sammanhang
 • Man underskattar de redaktörsresurser som krävs för att nå hög hittbarhetsgrad
 • Man har en gammalmodig syn på länkning, t.ex. undviker man att länka till konkurrenter, källor samt generellt i brödtext.
 • Man fördelar för mycket resurser på egna webbplatser när närvaro på andra webbplatser kan vara viktigare för att nå målen med webbverksamheten

Gör så här:

 • Etablera vikten av att innehåll måste vara hittbart i organisationen
 • Ta hänsyn till grundläggande sökmotorsoptimeringskrav i (nästan) all publik webbutveckling
 • Ta fram processer för att jobba med sökmotorsoptimering i förvaltningsorganisationen.
 • Etablera riktlinjer, principer och/eller checklistor som stöd för bra sökmotorsoptimering
 • Etablera förväntningar om att redaktörer jobbar minst 30% av ”innehållstiden” med hittbarhet och 70% med innehållsarbete.
 • Sätt upp mätbara mål som följs upp regelbundet
 • Utgå från att allt som publiceras på internet kommer att kopieras och används i sammanhang man aldrig kommer ha full kontroll på.
 • Ha som princip att allt innehåll ska märkas upp och syndikeras så bra det bara går
 • Börja med att utveckla API:et, inte webbplatsen

Ständig förbättring

Att jobba med ständig förbättring av sina webbtjänster istället för att designa om dem vart tredje/femte år har en flera fördelar:

 • Utvecklare, redaktörer och ansvarige måste jobba ”nära” webbplatsen hela tiden, d.v.s. engagera sig och förstå krav, behov och sammanhang. Detta leder till bättre beslut och prioriteringar.
 • Man kan jobba mer flexibelt och därmed anpassa sig snabbare och billigare till verksamhetens och målgruppens ständigt ändrade krav
 • Man får ofta en mer statistikdriven design- och prioriteringsprocess som gör det lättare att ta rationella beslut som verkligen bidrar med värde för användaren
 • Lojala användaren drabbas inte av ”nya” webbplatser utan justeringar av ett gränssnitt man är van vid.

Vanliga misstag:

 • Istället för att ta tag i identifierade hittbarhets- och användbarhetsproblem väntar man till att ta tag i problemen tills nästa större omdesign.
 • Man struntar i att sätta effektmål vilket gör det svårt att identifiera förbättringspunkter och bedriva vettig webbanalys.
 • Man tar fram en digital strategi som inte uppdateras regelbundet.
 • När man helt designar om en webbplats tar man bort innehåll eller funktionalitet som är viktig för målgruppen, ofta som följd av bristfällig webb- eller målgruppsanalys
 • Man underskattar de resurser som krävs för förvaltning/optimering, istället allokerar man tid till att skapa nytt innehåll och nya funktioner.
 • Man har för hög ambitionsnivå när man väl börjar med webbanalys och effektmål
 • Man har för sofistikerade och avancerade verktyg för sök och webbanalys som är ineffektiva och svåra att använda

Gör så här:

 • Ta fram och etablera en process för kravhantering
 • Ta fram och etablera en process för webbanalys (inklusive webbplatssök)
 • Ta fram och etablera en process för webbstrategi
 • Etablera en syn på utveckling som en process snarare än ett projekt
 • Använd en lättrörlig utvecklingsmetod som t.ex. SCRUM eller Kanban.
comments powered by Disqus