Jobba med Valtechs nya stjärnskott

Jobba med Valtechs nya stjärnskott

Förra veckan gick startskottet för vårens upplaga av Valtechs talangprogram. Ett framgångsrikt koncept som nu går in på sitt sjätte år. Under de närmaste tre månaderna kommer totalt 15 talanger inom Tech och UX att utbildas och driva specialutformade projekt för att sedan kliva ut i olika kunduppdrag.

Men hur fungerar egentligen talangprogrammet, varför driver vi det och hur gynnar det dig som kund? Vi tar hjälp av några tidigare deltagare och låter dem berätta hur talangprogrammet hjälpt dem växa som Valtechare.

Förstå Millenials – möt kraven

För att förstå syftet med talangprogrammet är det viktigt att först förstå arbetsmarknaden och hur dagens unga tänker kring jobb och anställning. Dagens ungdom ställer höga krav på sina arbetsgivare och kan snabbt skapa sig en uppfattning om en potentiell arbetsplats. En annan sak som kännetecknar millenials är att de värderar fortsatt lärande och utveckling. Ett av målen med talangprogrammet är därför att stödja denna utveckling, och hjälpa talangerna att fortsätta växa.

Men det finns mer, kraven som ställs på arbetsplatser idag gäller inte bara lön och förmåner utan även kultur och värderingar på företaget. Vi har alltid som mål att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Genom talangprogrammet kan vi knyta till oss de bästa talangerna och hjälpa dem att växa in i den kultur och sammanhållning som finns här. Det är en stor satsning från vår sida, som i princip alltid bär frukt – både för oss och våra kunder.

När man som vi arbetar med några av Sveriges största och bästa kunder är det viktigt att kunna knyta till sig begåvade medarbetare så att vi kan fortsätta att leverera lösningar utöver det vanliga. Talangprogrammet är en viktig del i detta.

- Vesna Lindkvist, ansvarig talangprogrammet

Med tydligare fokus kommer talangen på fötter snabbare

De flesta av oss känner igen känslan av att vara på en ny arbetsplats. Även om man är jätteduktig på sitt jobb så krävs det ofta en invänjningsperiod för att komma till sin rätt. Ibland händer det till och med att man tar på sig arbetsuppgifter som man inte borde för att man är osäker om det hör till ens ansvarsområde eller inte. Detta gäller i synnerhet om du är och ung och ny på en arbetsplats – kanske är det till och med din första arbetsplats. Alla som deltar i vårt talangprogram antas för att vi ser stor begåvning och potential i dem. De skulle med fog kunna kliva direkt in i något av våra kundprojekt och göra stor nytta direkt. Men vi ser att den långsiktiga nyttan är större om talangerna till en början får utveckla och bli bekväma i den talang de anställdes för att nyttja.

Många av deltagarna har spetskompetens i nya tekniker som tidigare saknats på Valtech. Talangprogrammet handlar om att förvalta den talangen och bygga ytterligare kompetens och självförtroende kring den.

- Emil Wall, rektor talangprogrammet

Detta är en stor anledning till varför vi tar fram specifika projekt för talangprogrammet. Riktiga projekt som landsätts och följs upp liksom vilket annat som helst. Men projekt där vi har lite mer kontroll över de olika rollerna och kan säkerställa att rätt talang hamnar på rätt plats. På det här sättet hjälper vi talangen att fokusera på rätt saker så att de att blir ännu vassare. Samtidigt ser vi till att de olika talangerna blandas, lär och har utbyte av varandra – så att UX lär av Tech och vice versa. Talangprogrammet är också ett sätt att ge unga medarbetare en bra referens för hur ett framgångsrikt projekt planeras, genomförs och avslutas. Du vet – ett sånt där avstämningar sker regelbundet och ofta, och där lärdomar och insikter samlas i retron efter varje sprint.

Mångfald vinner

På tal om utbyte, så bidrar talangprogrammet även till ett kompetensutbyte som är av stor nytta både internt och externt. I några av våra mest framgångsrika projekt är det kombinationen av unga talanger och rutin som har fått det att lyfta till nästa nivå. Det är lite som att sätta ihop ett vinnande fotbollslag – där ung talang och spets kommer med smarta, innovativa lösningar medan rutin, tålamod och ledarskap tar det hela i mål och vinner mästerskap. På tal om lag så har vi intressegrupper för bland annat innebandy, fotboll och Yoga på Valtech. Där kan vem som helst vara med – talang eller inte.

Mångfalden som ger det här utbytet är viktig för oss på flera sätt. I talangprogrammet jobbar vi aktivt med att skapa en miljö där alla känner sig välkomna. Det i sig är en del av en vision om ett jämställt företag på samtliga positioner. En vision som vi driver framåt bland annat genom att samarbeta med "Donna" (Datateknologsektionens Damförening vid Linköpings Universitet) och tidningen Frida. Vi har också startat Tech Girl – ett initiativ som ska inspirera fler unga tjejer att söka IT-utbildningarna runtom i landet.

DonnaFinbesök av Donna en kväll i höstas

Från ung och löftesrik till trygg och framgångsrik

Som vi nämnde i inledningen går talangprogrammet nu in på sitt sjätte år. Många av våra tidigare talanger sitter nu på framträdande roller i organisationen och har spelat en stor roll i byggandet av den kultur och goda stämning vi har på kontoret. Ansvaret för talangprogrammet förts vidare till folk som tidigare varit talanger. Emil Wall och Oskar Karlsson som driver programmet idag kom själva in som talanger för bara några år sedan. Ett testament för att programmet fungerar men också för att steget från ung och löftesrik till trygg och framgångsrik kan gå ganska snabbt – givet att förutsättningarna är de rätta.

Många av talangerna återvänder till sina gamla skolor för att föreläsa om teknik och berätta om arbetslivet – inte minst om hur det är att arbeta på Valtech. Talangerna är på så vis en del av rekryteringen för kommande program, vilket också förbereder dem på att representera Valtech i större sammanhang.

- Oskar Karlsson, rektor talangprogrammet

Emil och Oskar lyfter också fram mentorskapet som något viktigt både under och efter programmet. “Att redan från dag ett få en förebild som sätter standarden för hur man kan och bör arbeta var otroligt inspirerande för mig.” säger Emil Wall “För mig handlade det mycket om att arbeta med kodkvalitet.” Ett arv som han nu för vidare, både till nya talanger som han själv coachar, men också till de kunder han arbetar med.

Oskar fyller på och pratar om mentorskapet som något som smittar av sig vilket gör att man gärna själv axlar den rollen senare. “Många av talangerna återvänder till sina gamla skolor för att föreläsa om teknik och berätta om arbetslivet – inte minst om hur det är att arbeta på Valtech. Talangerna är på så vis en del av rekryteringen för kommande program, vilket också förbereder dem på att representera Valtech i större sammanhang.”

På det här sättet växer och utvecklas talangprogrammet organiskt. Med insikter och synpunkter från tidigare talanger tweakas och justeras programmet varje år för att möta behov och och krav i en bransch där saker och ting snabbt förändras. Därför drivs talangprogrammet likt mycket annat vi gör här på Valtech – Agilt, med mål om att ständigt bli bättre och skapa maximal nytta för våra kunder.

Den 4:e September drar vi igång nästa omgång av talangprogrammet. Redan nu kan du läsa mer om talangprogrammet och hur ansökan går till. UX-talanger ansöker här och Tech-talanger ansöker härMycket nöje!

comments powered by Disqus