Workshop på Scrum Day i Stuttgart

Workshop på Scrum Day i Stuttgart

Hur vi snabbt tillsammans kan arbeta fram olika lösningsförslag förslag och sedan bestämma vilken hypotes som vi ska testa. Fail fast och gör om.

Min tyska kollega Nils Bernert och jag höll en förmiddagsworkshop på Scrum Day i Böblingen utanför Stuttgart i somras. Vi arbetade under den provokativa titeln

Stop buildning crappy products

och tog avstamp i en iterativ "design thinking process" av Tobias Hildenbrand.

Hildebrands projekt bygger på två diverge merge cykler (double diamond) där vi först utforksar problemet och sedan lösningen. Tanken är alltså att vi i båda divergefaserna skapar så många ideer som möjligt för att i mergefaserna komma fram till den lösning som vi tror passar bäst.

Vi byggde övningarna på att varje grupp skulle ta fram en lösning som underlättade att gå på en konferens. Som uppvärmningsövning använde vi en "yes and" övning som kallas "kommer du ihåg när vi var i brasilien" och nästa person måste svara "ja och vi ...." för att tillsammans bygga en kreativ historia på varandras idéer.

Vi utforskade problemet med att alla individuellt fick göra en mindmap under fem minuters tystnad. Sedan visade man resultatet för varandra och markerade med pennor på sina teammedlemmars mindmaps de idéer som man själv tyckte var bäst. Hela gruppen diskuterade sedan vilken idé man skulle fortsätta att utforska.

För att få en klar bild av problemet fyllde gruppen sedan i en product canvas av Roman Pichler. Innan paus fick sedan alla deltagare gå runt och titta på de andra teamens canvas och komma med feedback.

Team som jobbar

Crazy8 som är en övning där man under extrem tidspress måste få ur sig åtta olika idéer.

Efter första pausen körde vi direkt crazy8. Man viker ett A4 tre gånger för att skapa åtta rutor, sedan har man 40 sekunder per ruta att skissa på en idé. Sedan använde gruppen färgpennor för att markera de idéer som de tyckte var bäst.

Den bästa idén fick de sedan tio minuters tid att utarbeta. Med hjälp av appen "pop" kunde de sedan skapa ett flöde som de kunde animera och testa på andra deltagare i konferensen.

Workshopen var mycket uppskattad och kul, tiden flög iväg. Vi fick bra feedback på det som kan förbättras och kommer förhoppningsvis hålla en förfinad version på OOP 2015.

comments powered by Disqus