Agria

Digitalt försäkrad hund och katt

Agria

Som digital partner arbetar Valtech och Agria tillsammans i ett tvärfunktionellt team för att göra det enklare att trygga tillvaron för våra fyrbenta vänner och deras hussar och mattar.

Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar och är länsförsäkringsgruppens specialistföretag för djur- och grödaförsäkring.

För att möta kundernas förväntningar på en enkel och funktionell digital upplevelse när de ska försäkra sina djur, har vi ställt undan symaskinen och ökat sömlösheten mellan både system och enheter. Hela den digitala tjänsten är numera responsiv och förebedd för att löpande koppla på alla de separata försäkringstjänster som hela tiden utvecklas.

Vi har också arbetat med att förenkla för husse och matte och via djupintervjuer tagit reda på vad de har för behov av tjänster och information. Snarare än att trycka ut det som organisationen tycker att de borde ha.

Det krävs en flexibel plattform och arkitektur som knyter samman de olika systemen och som gör det möjligt att möta företagets och användarnas behov.

Det måste också vara lätt för Agrias marknadsavdelning att arbeta med det digitala kundmötet. Därför har vi gjort allt mätbart så att det går lätt att följa upp olika erbjudanden och kampanjer och optimera därefter. Det är också därför vi lagt extra mycket fokus på bra informationsarkitektur, koncept för sökmotoroptimering samt ökat fokus på konvertering.

Den nya plattformen skall också stödja affären utifrån perspektivet att Agria snabbt skall kunna agera på förändringar. Man ska enkelt kunna ändra och uppdatera innehåll, byta budskap och testa olika varianter och teman. Därför har vi även gjort det så smidigt som möjligt för redaktörerna, som jobbar med relativt avancerad bildhantering. De ska inte behöva uppleva att de går in i en massa olika system för att lösa sin uppgift (vilket de gör) – känslan ska vara att det är i en och samma miljö.

För att klara allt det här krävs en flexibel plattform och arkitektur som knyter samman de olika systemen och som gör det möjligt att möta företagets och användarnas behov. En feature vi gärna lyfter fram utan minsta blygsel och som varit en framgångsfaktor i arbetet med agria.se, är det skräddarsydda skalet mellan ImageVault och Episerver.

Förutom att finnas i Sverige finns Agria även i Norge, Danmark och Storbritannien. I Sverige är vår verksamhet uppbyggd kring två affärsområden. Affärsområde Smådjur försäkrar hundar, katter samt ”smådjur”, det vill säga sällskapsdjur så som gnagare, minigrisar, reptiler och burfåglar. Affärsområde Häst och Lantbruk har försäkringar för alla hästar – och för alla hästägare, samt för Sveriges lantbrukare och deras djur och gröda.

Boka ett möte med oss!