Arbetsmiljöverket

Med Arbetsmiljöverkets bullerapp ser du vad du hör

Arbetsmiljöverket

Människor upplever buller på olika platser där de befinner sig: på jobbet, i bilen eller på fotbollsmatchen. Tillsammans med Arbetsmiljöverket skapar vi intresse för frågan genom att visualisera oljudet i den populära bullerappen.

Bullerappen mäter ljudnivåer i realtid och visar också hur mycket buller du utsätts för under en hel dag. Appen fungerar för ljudnivåer mellan cirka 40 och 100 dB(A), informerar om kravvärden och har en direktlinje till Arbetsmiljöverket för den som vill veta mer om buller.

Den populära lösningen har fått mycket uppmärksamhet - den används bl.a. av lärare i skolor - och har gett Arbetsmiljöverket många nya frågor kring buller. Vilket också var huvudmålet med projektet. 

Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av riksdag och regering, med målet att minska arbetsskador och förbättra människors arbetsmiljöer.

Bild av dr_zoidberg under CC BY-SA 2.0

Boka ett möte med oss!