Ett finansbolag

Att våga satsa på rätt förändringar

Ett finansbolag

När ett ekonomi- och finansieringsföretag upplevde problem med sitt kundsystem, en betalningstjänst för webbshoppar, gav de Valtech i uppdrag att göra en redesign av systemet.

För att veta hur de verkliga behoven såg ut började vi med en effektkartläggning. Vi pratade med chefer, systemutvecklare och supportavdelningen. Det visade sig snart att behovet av redesign inte låg i själva systemet, utan i kommunikationen. Ett vanligt scenario på många företag.

Om en utvecklingsavdelning till exempel förändrar funktioner i en tjänst, är det viktigt att supporten får tydliga direktiv om förändringarna. Annars finns risken att utvecklarna och supporten talar olika språk. I slutändan blir det kunden som får lida. Dels av en otillfredsställande tjänst, dels av otillräcklig support. För ett företag som strävar efter att sätta kunden i fokus, ger det här extra stora möjligheter.

Tjänstedesign handlar om att utveckla och förbättra användarupplevelser – och förändringsresultatet visade sig den här gången inte alls vara den tekniska lösning man först trott. Istället satte sig supportavdelning och utvecklare närmare varandra på kontoret, för att underlätta informella möten. Man började med korta, men regelbundna träffar. Supportpersonalen fick dessutom mer tid till utbildning i systemet och tidigare vetskap om kommande ändringar.

Boka ett möte med oss!