Boxer

Det är i mötet mellan människor Robert utvecklas

Boxer

Vi hjälper Boxer att möta en marknad präglad av högt förändringstryck och knivskarp konkurrens med korta leveranstider på kampanjer och produktlanseringar – allt möjliggjort av en nära och agil arbetsmetodik.

Boxer marknadsför, säljer och distribuerar sina produkter och tjänster på en hårt konkurrensutsatt marknad. Företaget måste hela tiden ligga steget före; man lever med ett ständigt behov av korta leveranstider i samband med kampanjer och produktlanseringar. Att utveckla nya erbjudanden och funktioner för att möta olika länders önskemål ställer stora krav på effektiva webblösningar med möjlighet att driva projekt parallellt med förvaltning av systemen.

Ett fokusområde är Boxers säljkanaler, med målet att maximera konvertering. Från att tidigare ha sålt flest abonnemang via återförsäljare är det idag den egna webben som är Boxers mest populära försäljningskanal.

Valtech har helhetsansvar för ny- och vidareutveckling av Boxers externa webbplatser, e-handel och mobila applikationer. Flera tvärfunktionella team arbetar tillsammans med Boxer i en funktionellt rik EPiServer-lösning. Integrationer till underliggande system, som affärslogik för webbshopparna, är utvecklade i .NET. För att på bästa sätt hantera omfång och komplexitet arbetar vi agilt med Scrum som arbetsmetodik.

Affärsutvecklare, utvecklare, marknadsförare – alla möts dagligen för erfarenhetsutbyte, prioritering och lägesrapportering. Ansikte mot ansikte. Det handlar om korta effektiva avstämningar i en ständigt utvecklande process. Metodiken hjälper oss att synliggöra problem och möjligheter tidigt i processen, vilket minskar risken för överraskningar senare i projektet. 

Boxer ägs av det statliga bolaget Teracom Group och erbjuder digital-TV, bredband och IP-telefoni på den nordiska marknaden. Boxer har fler än en miljon kunder i Sverige, Finland och Danmark och befinner sig i stark tillväxt. 

Boka ett möte med oss!