Boxer

Vi hjälper Robert att leverera bra TV

Boxer

Boxer agerar på en marknad i snabb förändring. Med en hög grad av automatisering i form av bygg- och releaseprocesser, ger vi Robert möjlighet att fokusera på tjänsterna, snarare än på tekniken.

Boxer agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad, med höga krav på ständig utveckling av nya erbjudanden och funktioner. Att möta olika länders och marknaders behov och önskemål ställer stora krav på effektiva webblösningar med möjlighet att driva projekt parallellt med förvaltning av systemen.

Med automatiserade bygg- och releaseprocesser står Boxer väl rustade att möta snabba förändringar, och Valtechs fyra team kan smidigt nyutveckla och driftsätta funktionalitet jämsides med med förvaltningen av alla system. Snabba och förutsägbara produktionssättningar och kostnadseffektiva processer som låter Boxer lägga mer tid på att utveckla ny funktionalitet istället för testa och driftsätta den. Det är en stor resa vi gjort tillsammans.

Boxer ägs av det statliga bolaget Teracom Group och erbjuder digital-TV, bredband och IP-telefoni på den nordiska marknaden. Boxer har fler än en miljon kunder i Sverige, Finland och Danmark och befinner sig i stark tillväxt.

Boka ett möte med oss!