Boxer

Kundnära utveckling ger en lönsammare säljkanal

Boxer

Tvärfuktionella, agila team skapar förutsättningar för adaptiv e-handel.

Skriva mer om e-handel? Verkar finnas ett annat Boxer-case för Agil systemutveckling.

Boxer agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad, med höga krav på ständig utveckling av nya erbjudanden och funktioner. Att möta olika länders och marknaders behov och önskemål ställer stora krav på effektiva webblösningar med möjlighet att driva projekt parallellt med förvaltning av systemen.

Ett fokusområde är Boxers säljkanaler, med målet att maximera konvertering. Från att tidigare ha sålt flest abonnemang via återförsäljare är det idag den egna webben som är Boxers mest populära försäljningskanal.

Valtech har helhetsansvar för ny- och vidareutveckling av Boxers externa webbplatser, e-handel och mobila applikationer. Flera tvärfunktionella team arbetar tillsammans med Boxer i en funktionellt rik EPiServer-lösning. Integrationer till underliggande system, som affärslogik för webbshopparna, är utvecklade i .NET. 


Boxer ägs av det statliga bolaget Teracom Group och erbjuder digital-TV, bredband och IP-telefoni på den nordiska marknaden. Boxer har fler än en miljon kunder i Sverige, Finland och Danmark och befinner sig i stark tillväxt.

Boka ett möte med oss!