Cabonline

Enklare att boka bulle med Cabonline

Cabonline

Cabonline erbjuder ett nytt, smart och säkert sätt att boka och betala taxi. Man samarbetar med etablerade taxibolag, som Taxi 020 och Taxi Kurir, vilket gör bokningssystemet tillgängligt i hela Sverige. Cabonline ingår i Fågelviksgruppen.

Från att tidigare enbart ha funnits på webben med företag som målgrupp, finns Cabonline nu i var mans hand genom flera mobila plattformar. Teknikskiftet har gett Cabonline och taxibolagen långt större kundförståelse, där bland annat tillgången till användarmönster bidragit till helt nya möjligheter att möta ny efterfrågan i olika former. Systemet passar företagare med redovisning minst lika bra som Cabonline själva. Den som reser mycket i tjänsten kan till exempel skicka alla kvitton direkt till företaget. Och tillgången till resehistorik ger tydliga underlag för fakturering, med full kontroll på vem som åker och vart. 

Med användaren i fokus har vi tillsammans med Cabonline satsat på service, effektivitet och modern teknik. Några av taxibolagen har också fått egna anpassade varianter av Cabonline-appen. Resultatet har skapat ett enormt intresse och gensvaret från marknaden har varit fantastiskt. Möjligheten att boka taxi i hela Sverige med full kontroll över priser och annat har helt klart mött ett tydligt behov hos taxikunder runt om i Sverige.

Boka ett möte med oss!