Cabonline

Design som gjutit liv i taxibranschen

Cabonline

Designarbetet med Cabonline och de tillhörande taxibolagen TaxiKurir och Taxi 020 har pågått i över tre år. Som digital partner har Valtech haft ett helhetsansvar att designa och utveckla den övergripande avändarupplevelsen för en rad olika digitala kanaler och tillämpningar.

För många är taxiåkande en fråga om att ta sig från en punkt till en annan. Det är kanske inte i första hand förknippat med design eller varumärkesupplevelser. Men faktum är att designupplevelsen är mycket viktig. Det gäller både den fysiska upplevelsen (i bilen) och de digitala kontaktpunkterna i anslutning till resandet, för det upplevda värdet av tjänsten som helhet.

Vi har tillsammans med Cabonline utvecklat bokningstjänster i form av appar och bokningswebbar där designprocessen till stor del handlat om att designa gränssnitt som stöder och tydliggör funktionalitet samt möjliggör en intuitiv interaktion för användaren. Vi har också skapat den visuella identiteten för Cabonline som bolag och i anslutningen till det varumärkesarbetet också jobbat med tjänstepaketering och digital marknadsföring. Detta har bl.a. resulterat i en 3d animerad film som Valtech skapat och producerat.

Cabonline erbjuder ett nytt, smart och säkert sätt att boka och betala taxi. Man samarbetar med etablerade taxibolag, som Taxi 020 och Taxi Kurir, vilket gör tjänsten tillgängligt hela Sverige.

Boka ett möte med oss!