Ericsson

E-handel för radiomaster i Gobiöknen

Ericsson

Ericsson såg värdet av en ny och bättre B2B-e-handel. Prototypande och pilot hjälpte projektet att kommunicera och förstå.

Ericsson Site Solutions hanterar kringutrustning för master och basstationer, och har ett mycket stort antal produkter. Man vill göra det lättare för anställda ute på fältet att hitta rätt produkter, vilket är en utmaning på flera sätt. En radiomast i Gobiöknen behöver konfigureras på ett helt annat sätt än en mast i Kongos djungel. 

Utmaningen ligger i att utveckla en lösning som kan samverka lika bra med Ericssons digitala som fysiska världar, något som kräver projektledning med inblick i verksamhetens verkliga behov och kontinuerliga avstämningar av vad man kan och inte kan göra.

Resultatet är en B2B-e-handel utan egentligt utbyte av pengar. Externa och interna intressenter i det komplexa flödet kan konfigurera radiomaster till att hitta, filtrera och jämföra produkter i Ericssons produktportfölj – och enkelt flytta med sig dessa konfigurationer in i andra verktyg.

Ericsson är en av världens ledande leverantörer av telekommunikationsutrustning och tjänster till mobila och fasta nätoperatörer. Med nätutrustning i fler än 180 länder går mer än 40 procent av världens mobiltrafik genom Ericssons nät.

Boka ett möte med oss!