Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling höjde hastigheten och kvaliteten

Svensk Fastighetsförmedling

En flexiblare arkitektur och ett agilare arbetssätt är fundamentet för kortare ledtider och högre kvalité.

En riktigt vass digital närvaro är en central framgångsfaktor för en verksamhet som Svensk Fastighetsförmedling. Kundernas förväntningar på en sammanhållen upplevelse är höga, med tillgång till ett stort antal tjänster och rik information. Som digital partner ansvarar Valtech för samtliga Svensk Fastighetsförmedlings tjänster – totalt ett tjugotal olika system och tjänster.

En utgångspunkt i samarbetet är att mängden system och tjänster kräver en mycket flexibel arkitektur, en mikroarkitektur, för att bli snabbare och kostnadseffektiv. Att kunna uppdatera eller byta ut delar i komplexa system, utan att påverka andra, ger förutsättningar för att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar. Med den nya arkitekturen och ett mer agilt arbetssätt har Svensk Fastighetsförmedling lyckats såväl med att höja kvaliteten som att korta time-to-market. 

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare med 230 franchisedrivna bobutiker över hela landet. Varje år förmedlar Svensk Fastighetsförmedling bostäder och kommersiella fastigheter till ett värde av över 50 miljarder kronor.

Boka ett möte med oss!