Rökfri

”Bästa sluta röka-tjänst” enligt Aftonbladet

Rökfri

"Ta fram världens bästa sluta röka-tjänst!" var det uttalade målet. Resultatet blev 1177 Vårdguidens tjänst Rökfri, en app med en virtuell coach som hjälper användaren att sluta röka.

Valtech arbetade tillsammans med Stockholms läns landsting och Sluta Röka-linjen för att ta fram en digital tjänst för att sluta röka. Tjänsten baseras på landstningens medicinska kompetens om rökavvänjning. Bärande i konceptet engagemang och möjlihet att skapa långvariga relationer med användarna. 

Vi provade oss fram med olika prototyper och landade i en tjänst uppbyggd kring en virtuell coach, Petra. Genom att varva koncept- och prototyparbete med detaljarbete kring designen av Petra har vi kontinuerligt utvecklat upplevelsen.

En viktig insikt är att nyckeln till framgång ligger i att skapa en coach som människor själva vill återvända till. Resultatet är tjänsten Rökfri, som – utöver coachen Petra – även rymmer fakta, tips och råd, dagbok och motiverande övningar. Och som Aftonbladet utnämnt till ”Bästa sluta röka tjänst”.

1177 Vårdguiden samlar information och tjänster inom hälsa och vård. Här ryms såväl sjukvårdsrådgivning som e-tjänster och möjligheten att anonymt ställa frågor. Dygnet runt. Bakom 1177 Vårdguiden står Sveriges landsting och regioner i samverkan.

Bild av Morgan under CC BY 2.0

Boka ett möte med oss!