Boxer

Komplexa system - made easy

Boxer

En väl avvägd mikroarkitektur med små, utbytbara komponenter lägger grunden för att anpassa de delar i Boxers lösning som ger mest nytta för pengarna. Nu och för framtiden.

Boxer agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad, med höga krav på ständig utveckling av nya erbjudanden och funktioner. Att möta olika länders och marknaders behov och önskemål ställer stora krav på effektiva webblösningar med möjlighet att driva projekt parallellt med förvaltning av systemen.

Lösningen för Boxer är en arkitektur som bästa sätt kan svara mot behoven och samtidigt hantera komplexiteten i de många systemen. Resultatet är en mikroarkitektur, uppbyggd av små utbytbara enheter, som tillåter förändring och ger stora möjligheter att skräddarsy lösningar. Flexibelt, hållbart, kostnadseffektivt och framtidssäkrat.

Boxer ägs av det statliga bolaget Teracom Group och erbjuder digital-TV, bredband och IP-telefoni på den nordiska marknaden. Boxer har fler än en miljon kunder i Sverige, Finland och Danmark och befinner sig i stark tillväxt.

Boka ett möte med oss!