NG News

Vattentät information till börshajar

NG News

Snabb och i vissa fall kursdrivande information kräver ett lättviktigt webbramverk som samtidigt är säkert. Därför skapade vi förutsättningar för en säker, skräddarsydd lösning åt NG News på kort tid.

NG News publicerar marknadsinformation för finans- och dagspress, nyhetsbyråer, mäklarfirmor, m.fl. Användarbehoven varierar mycket från kund till kund, bl.a. beroende på avsändare, mottagare och typ av material som distribueras. Som leverantör av kurspåverkande finansiell information omfattas NG News av strikta krav från bland annat Finansinspektionen.

NG News vände sig till Valtech för att ta fram en modernare och bättre lösning än den de levde med. Utöver effektivare hantering internt upplevde de också nya önskemål från sina kunder. Exempelvis efterfrågades en högre grad av self-service, bättre möjligheter till medieexponering och stöd för att dela information i sociala medier.

En av de stora utmaningarna var att skapa ett system som är tekniskt säkert på insidan och samtidigt enkelt att använda från utsidan. De unika kraven ledde till beslutet att använda i utvecklingsramverket Ruby on Rails, vilket gav en kort startsträcka. Resultatet är en flexibel arkitektur som möter verksamhetens krav samtidigt som lösningen är lätt att utöka och förändra. En arkitektur där automatiserade tester går igenom allt vid varje ny ändring, i praktiken flera gånger om dagen.

NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell information. Tjänsten startade på 1980-talet under namnet Stockholms Börsinformation, SBI, men bytte år 2001 namn till NG News. Bolaget ägs och drivs av NGM-börsen.

Bild av Luis Villa del Campo under CC BY 2.0

Boka ett möte med oss!