Pensionsmyndigheten

Oxfilé eller radhusbiff på ålderns höst?

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen – men också att hjälpa medborgarna att förstå, förutse och påverka sin pension. Det kan vara avgörande för vad du har på tallriken om ett par år.

Inför ett arbete med att förbättra sin service hade Pensionsmyndigheten identifierat ett antal målgrupper. Man vände sig så till Valtech för att få hjälp med hur myndigheten skulle möta människor och personligheter i målgrupperna på bästa sätt. För att kunna skapa en riktigt bra lösning för hur myndighetens egen närvaro borde se ut började vi med att ta reda på människors olika förutsättningar. Vilken information är viktig för vem? Och när? Vi kartlade kontaktpunkter och livssituationer, tog reda på hur individer vill ha och själva söker information i pensionsfrågor.

Pensionskartan har förändrat Pensionsmyndighetens sätt att hantera och nå ut med information till medborgare. Ett konkret resultat är informationen kring orange kuvertet, vars webb gått från att enbart fokusera på pengar och prognoser till att istället fokusera på hur kunder kan stödjas i olika skeenden av livet. Pensionsmyndigheten kommer att fortsätta använda Pensionskartan i sitt strategiska arbete.