Svensk Fastighetsförmedling

Sveriges bästa intranät 2014

Svensk Fastighetsförmedling

Väl fungerande intern digital kommunikation är en betydande framgångsfaktor för Svensk Fastighetsförmedling. Framför allt som man är beroende av en mängd applikationer och system för att kunna möta kundernas förväntningar. 

Framgång kräver att alla kedjans mäklare gemensamt strävar mot samma mål, vilket ställer stora krav på väl fungerande lösningar för den interna kommunikationen.

I arbetet med att utveckla en ny webblösning för Svensk Fastighetsförmedling har vi därför lagt stor kraft på att också bygga in ett socialt intranät för olika plattformar – och utveckla processer och metoder för hur företaget kan arbeta i sina system och med sin digitala närvaro. Resultaten har inte låtit vänta på sig: Svensk Fastighetsförmedling har snabbt lyckats höja såväl sin hastighet som kvaliteten i sitt arbete samt kammat hem titeln "Sveriges bästa intranät" 2014.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklarkedja, med 230 franchisedrivna bobutiker över hela landet. År 2013 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling bostäder och kommersiella fastigheter till ett förmedlingsvärde av 50 miljarder kronor.

Bild av Martin Pettitt under CC BY 2.0

Boka ett möte med oss!