Svensk Byggtjänst

Sajten som fuskbyggare sällan besöker

Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänsts webbplats är en blandning av e-handel och informationswebb med prenumerationstjänster. De ville öka trafiken, få fler att hitta rätt vid sökning samt öka försäljningen för att höja svensk byggstandard.

Genom att identifiera mål, effekter och användarbeteenden såg vi vad som kunde tillföra mest värde. Själva webbshopen, som ursprungligen inte omfattades av projektet, visade sig till exempel ha så stort värde att den inkorporerades i alla delar av webbplatsen, istället för att ligga som en separat del. Det ger nya och värdefulla synergier mellan produkter och innehåll. Den möjliggör även personlig anpassning av innehåll och större redaktionellt inflytande, vilket var ett av de viktigaste målen för projektet.

Resultatet är en EPiServer-lösning uppbyggd av utbytbara moduler, som kan struktureras och återanvändas för att enkelt skapa olika layouter som passar skilda typer av sidor och innehåll. Naturligtvis är den responsiv för att möta alla på fältet.

Som Byggsveriges ledande informationsföretag är Svensk Byggtjänst den främsta källan till information kring lagar, regler och teknik för svensk byggpersonal. Sedan 1934 strukturerar och säljer man information kring planering, design, bygge och förvaltning av fastigheter.

Bild av Maria Öhman under CC BY 3.0

Boka ett möte med oss!