Svensk Fastighetsförmedling

Vi hjälper 1 200 mäklare att känna sig hemma på nätet

Svensk Fastighetsförmedling

Ett tätt samarbete mellan mäklare, support och våra utvecklingsteam lägger grunden för rätt prioriteringar i vidareutvecklingen av Svensk Fastighetsförmedlings digitala tjänster.

Svensk Fastighetsförmedlings kunder har höga förväntningar på en sammanhållen digital upplevelse. Detta eftersom ett stort antal tjänster med rik information används under köpprocessen. Köpprocessen i sig är också relativ lång. Som digital partner ansvarar Valtech för support och vidareutveckling av samtliga Svensk Fastighetsförmedlings lösningar – totalt ett tjugotal olika system och tjänster.

Med en solid grund lagd i form av en flexibel arkitektur har Svensk Fastighetsförmedling stora möjligheter att lägga vidareutveckling där den ger mest nytta. Valtechs förvaltningsteam arbetar som rådgivare nära affären för att stödja rätt prioriteringar. Genom att first line support - som ger handfast stöd till Svensk Fastighetsförmedlings 1200 mäklare - är en del av teamet identifieras möjligheter och utmaningar också fort. Resultatet är rätt investeringar i rätt tjänster.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största fastighetsmäklare med 230 franchisedrivna bobutiker över hela landet. Varje år förmedlar Svensk Fastighetsförmedling bostäder och kommersiella fastigheter till ett värde av över 50 miljarder kronor.

Bild av Martin Pettitt under CC BY 2.0

Boka ett möte med oss!