Sveriges Riksbank

Digital partner sedan 2015

Sveriges Riksbank

Riksbanken är Sveriges centralbank. De ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt, samt ger också ut Sveriges sedlar och mynt.

Design, förvaltning och vidareutveckling av bankens externa webbplats (riksbank.se) och intranät. Vi arbetar även proaktivt och strategiskt för att stödja Sveriges Riksbank i det digitala landskapet.

Nominerad i Publishingpriset 2018

I kategorin Informationssajter offentlig och ideell sektor

Publishingpriset 2018

Mer information om projektet uppdateras löpande.

Boka ett möte med oss!

Teamet