SVT

Lägerelds-TV brinner numera i var mans portfölj och ficka

SVT

Med tvärfunktionella och agila team arbetar vi tillsammans med SVT för att långsiktigt utveckla deras digitala kanaler, och svenska folkets TV-tittande.

SVT1 är Sveriges mest uppskattade kanal och SVT är det tv-bolag som har högst förtroende hos svenska folket enligt undersökningar. SVT nöjer sig inte med detta utan vill möta användarnas nya vanor i form av mobilt tittande, playtjänster och second screen.

SVT har organiserat sitt utvecklingsarbete i sju team, som arbetar parallellt med SVT:s olika sajter. En viktig framgångsfaktor är att arbeta agilt, huvudsakligen med Scrum och Kanban, i tvärfunktionella team. En annan är SVT:s regelbundna tester - kvalitativa som kvantitativa - med de viktigaste målgrupperna.

SVT har även valt att sluta med stora, infrekventa lanseringar till förmån för veckovisa releaser, något som ger bättre möjligheter att testa nya idéer och möta synpunkter från användarna.

Sammantaget har SVT hittat en framgångsformel som vi är stolta över att få vara en del av.

Public service-företaget SVT finns i hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Ambitionen är att alla i Sverige, oavsett vem man är, ska hitta något i utbudet som berör.

Bild av Johan Larsson under CC BY 2.0

Boka ett möte med oss!