Täby Kommun

Personaliserat, socialt och öppet intranät

Täby Kommun

Det nya intranätet har bättre kommunikationsflöden som erbjuder medarbetarna gemensamma arbetsytor, kunskapsutbyten och samlingsplatser.

Täby kommuns intranät mötte inte de krav medarbetarna har på en modern organisation med en effektiv plattform för internkommunikation. De ville ha en plats där information och erfarenheter kan delas samtidigt som det ska vara smidigt att komma åt sina arbetsverktyg, oavsett var man befinner sig.

Något som för samman alla medarbetare i kommunen saknades. Med många olika behov och förutsättning behövde det nya intranätet se till dessa olikheter och anpassas därefter för att bli så effektivt som möjligt.

Helt ny innehållsstruktur

Intranätet utvecklades med ett agilt förhållningssätt och scrum-metodik i ett tvärfunktionellt användningscentrerat team på Valtech.

Arbetet utfördes i nära samarbete med Täby kommun som deltog hela vägen. Produktägaren satt på plats hos teamet ett par dagar i veckan.

Valtech skapade förankring och förståelse för vad som skulle göras. Interna och externa samarbetsgrupper samt att personalisering nu är grunden för ständigt ökad relevans av innehållet.

- Andreas Nordling, Webbstrateg Digital Utveckling

Insidan har en helt ny innehållsstruktur för att medarbetarna ska hitta fasta sidor enligt ett mer logiskt tänk än tidigare. Sökfunktionen har fått stort fokus för att det dels ska bli lättare att söka efter information men även kollegor.

En uppskattad funktion är att man kan söka direkt på kortnummer. Intranätet är personaliserat och socialt, dvs alla medarbetare kan skapa grupper och dela information på intranätet. På så sätt kommer information lättare fram till rätt målgrupp och alla deltagare i gruppen kan lämna kommentarer och dela dokument.