Telia

Telia växlar upp med Service Design

Telia

Telia erbjuder idag en växellösning som riktar sig till små företagskunder, Telia Jobbmobil Växel. Valtech har på uppdrag av Telia kartlagt kundens resa genom tjänsten i syfte att förbättra kundupplevelsen, från att kunden överväger att skaffa en växel till att den kommer i användning.

Kartläggningen gjordes genom intervjuer med kunder, säljare, supportpersonal och marknad. Man har identifierat de kontaktpunkter som kunden har med tjänsten vid olika tillfällen, vad som fungerar bra, mindre bra, vad kunden tänker vid dessa punkter.

Genom arbetet med kundresan har förbättringsområden i kundupplevelsen identifierats. I tvärfunktionella innovationsworkshops har man sedan jobbat med att ta fram förbättringsåtgärder utifrån olika infallsvinklar (affär, support, sälj, teknik osv). Dessa har testats på kunder och på affärsrepresentanter genom prototyper och därefter har de idéer som har visat sig mest intressanta ur affärs- och kundperspektiv prioriterats och implementerats.

TeliaSonera hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom att tillhandahålla nätanslutning och telekommunikationstjänster. De erbjuder tjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknader i Eurasien - inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien.

Boka ett möte med oss!