Inspiration och enklare bokning gav fördubblad försäljning

Temaresor

Nyfikenhet är en stark drivkraft hos Temaresors kunder. Det ville vi ta vara på. Så vi gjorde det mer lekfullt och inspirerande samt enklare att boka resor via deras nya webbplats.

När Temaresor vände sig till Valtech ville man ha hjälp med att utveckla en ny webbplats för de nordiska länderna. Dels sökte man en plattform som kunde bidra till att öka försäljningen. Dels ville man ha möjligheten att arbeta mer flexibelt, för att snabbt kunna agera på förändringar som sker i världen. 

Nyfikenhet är en stark drivkraft hos Temaresor och resebyråns kunder och det var viktigt att göra det roligt och enkelt att boka sin resa. Efter en gemensam arbetsprocess landade vi i en flexibel EPiServer-lösning. Miljön är mer lekfull och engagerad än tidigare, med nya möjligheter att söka pris och avgångar och där avgångar uppdateras i takt med användarens interaktion.

Genom att kommunicera antalet kvarvarande platser på avgångar har vi också ökat call-to-action. Försäljningen via webben har fördubblats sedan den nya webbplatsen lanserades. För Temaresor innebär flexibiliteten dessutom att de kan erbjuda en uppdaterad version av sin katalog varje dag, från att tidigare ha gett ut en katalog en gång om året.

Temaresor är en del av världens största reseorganisation, TUI, och erbjuder bland annat rundresor, vandringar, kryssningar och safari. Man vill ge nyfikna resenärer möjligheter att upptäcka nya kulturer eller möta välkända platser ur nya synvinklar.

Boka ett möte med oss!