WOO

Bokningsverktyget som ger din kampanj fötter

WOO

WOO började som en allians av etablerade och välkända publicister som skapat en plattform för videoannonsering online. En videoannons i WOO visas alltid på internets upplysta gator i kända kvarter, och inte på någon perifer bakgata i nätets utkanter.

 

Investeringarna på webbtv-marknaden uppgick 2014 till ca 2% av medieinvesteringarna totalt i Sverige. Det är en liten andel. Men branschen har en hög tillväxttakt. Dessutom är det en väldigt fragmenterad marknad. Det finns väldigt många aktörer att köpa video av. Bonniers målsättning var att ta en större del av kakan. Man ville kunna erbjuda annonsmarknaden en väg till köp av högre räckvidd med kvalitativt innehåll – via en kontakt. Man behövde ett WOO.

Anslutna partners till WOO har en lång tradition av att skapa, förädla och förpacka nyheter, kunskap och berättelser. De vilar alla på en stark publicistisk grund.

En ny position på marknaden

Vid utvecklingen av WOO fanns en vision om att erbjuda en bred videoannonsprodukt som skulle andas premium. Målet var att höja ribban för datakvalitet, innehåll och målgruppsstyrning och ta en unik position på marknaden. Vi skulle lansera en produkt med ett tydligt kunderbjudande samtidigt som utvecklingen skulle vara agil.

För att lyckas med det samlade vi kompetenser inom olika områden i en dedikerad och tvärfunktionell arbetsgrupp. För att komma fram till målbild, krav, akitektur och prototyp använde vi oss av intervjuer, workshops och kartläggning av kundresor. Det var också viktigt att förändringen skulle etableras i hela organisationen.

Direktkunder och mediabyråer

När vi tog fram kundresekartor utgick vi från två kundtyper, “direktkunden” och “mediebyrån”. Syftet med kundreskartorna var att bygga upp en organiserad bild av de två kundkategoriernas olika behov, beteenden och upplevelser under de olika faserna av köpprocessen. Men också för att kunna kunna beskriva de övergripande kraven på erbjudandet och de tekniska systemen. Slutpunkten i kundresan var en nöjd, återkommande och rekommenderande kund.

Media

Ett koncept byggt kring en premiumpippi

Tjänsten är förvisso framtagen av Bonnier, men ska i förlängningen kunna innehålla titlar från andra kvalitativa mediabolag. Därför ville man att namnet skulle vara frikopplat från mediekoncernen.

Då var det bara att kavla upp ärmarna och göra som brukligt: Brainstorma och workshopa. Målet var att hitta ett namn som är relevant, lätt att komma ihåg och ligger bra i munnen. Efter ett par hundra olika förslag dök det så upp: WOO.

Från WOO – som betyder “förföra” eller “uppvakta” – var steget inte långt till det bärande designkonceptet som byggdes kring påfågeln. Denna premiumpippi som med sina ståtliga fjädrar uppvaktar sin höna.

Premiumpippi

Vi tog fram ett ikonbibliotek för att kommunicera WOOs unika fördelar på ett snabbt och lättfattligt sätt

Ikoner

WOO – så funkar det

I korthet går en annonsbokning i WOO till så här:

Allt på ett ställe

WOO ger dig full koll över samtliga dina kampanjer - avslutade, pågående och framtida - på ett överskådligt sätt. Fakturering (och annat trist) sköts helt automatiskt.

  1. Du anger dina preferenser (region, kategori & målgrupp) för hur du vill att din kampanj ska visas.
  2. Du ställer sedan in den budget du är beredd att satsa på din kampanj.
  3. WOO räknar därefter ut hur många visningar du blir garanterad under kampanjperioden.
  4. Under kampanjens gång kan du i realtid följa hur det går för din kampanj och var du synts.
Logga

Många förslag till logotyp blev det innan vi landade i en mer ren och stram form som med sin enkelhet på ett bättre sätt kontrasterade mot bildlösningen.

Den 25 juni 2015 kl 18:54 gick WOO live

och det var startskottet på ett långsiktigt samarbete. De första kampanjerna började rulla på TV4 Play, ExpressenTV, Di Play och DNTV i september. På 5 månader lyckades vi tillsammans med Bonnier få ihop en modern teknisk plattform, ett nytt koncept och ett starkt och unikt erbjudande till annonsmarknaden. Arbetet forstätter med att kontinuerligt utveckla och förbättra både plattform och erbjudande.

Vi gjorde en ganska stor utvärdering av flera olika partners, och jämförde dem på flera olika parametrar. Det som i slutändan gjorde att vi valde just Valtech var att dem presenterade den mest framtidssäkra lösningen, en micro services-baserad tjänst som vi förvisso fick bygga från första kodraden, men som gjorde oss så flexibla som möjligt och lät oss sätta vår egna agenda.

- Carl Waldenor, TV4

Wohooo!

www.woo.ad

Boka ett möte med oss!