Brown Bag - Vad händer när sajten gått live?

Projektet är slutfört, sajten är live. Allt är klart och vi behöver aldrig tänka på den mer! Eller?

Det är lätt att tänka att arbetet är slut när sajten är live, men det är först nu som den faktiskt ska prestera det man lagt tiden och resurserna på. Det är dags att gå in i nästa steg av sajtens livscykel, det är dags att lämna över till förvaltningen.

Men vad innebär egentligen förvaltning, och hur förvaltar vi sajten på bästa sätt? Hur ser vi till att det vi byggt fortsätter att hålla hög klass när projektteamet försvunnit ut i nya projekt? Magnus Jonsson jobbar som konsult på Valtech och tillhör vårt LIVE-team. Under den här Brown Bagen berättade Magnus på ett grundligt och inspirerande sätt hur man som utvecklare, kund och förvaltare bör tänka kring förvaltningsfrågor. Inte bara när förvaltningen startat utan i projektens alla delar.