Brown Bag - Autodeploy när man inte kommer åt miljöerna - extended version

Robin Helly höll under Valtech Tech Day 2014 en mycket omtyckt dragning om autodeploy. 

Under dagens Brown Bag höll Robin en längre version med mer detaljer och mer kod för att verkligen ge en grundlig genomgång av ämnet!

Många av våra kunder överlåter själva deployerna till sina driftsleverantörer och därmed kan vi i våra utvecklingsprojekt inte ha full kontroll på koden när vi släpper den ifrån oss - eller? Jo, säger Robin! Vi kan fortfarande automatisera och bygga bort den mänskliga faktorn nästan fullt ut under deploymentprocessen. Under denna session visade Robin hur hon och teamet på Länsförsäkringar har löst det.