Brown Bag - Design i nuet!

Hur arbetar ni med design i ett agilt projekt idag? Vad ska göras först och hur håller ni helheten över tid? 

Idag behöver vi att design är lättrörlig och att det skapas i nuet. Det går inte längre att sitta på sin kammare och kreera. Riv väggen mellan design och utveckling genom att designa tillsammans och lösa problemen ihop! Design och utveckling är inte två motsatser utan en identitet.

Marwin Brandt är Art Director på Valtech. På årets Valtech Day höll han en mycket uppskattad dragning om design i agila projekt och nu även som Brown Bag då man fick möjlighet att ta del av Marwins tankar och erfarenheter.