Brown Bag - Idéer och lösningar med hjälp av Design Studio

Denna gång är ämnet Design Studio. Jens Wedin kommer att berätta hur man genom verktyget på kort tid kan generera massor av idéer och lösningar inom ett team eller projekt.

Jens arbetar idag med digital produktdesign på Valtech och gick under sin presentation först igenom grunderna för verktyget för att sedan låta publiken testa på hur Design Studio fungerar i praktiken.