Brown Bag - Effektiva workshops

Dags för workshop. Men frågan är, blir det i själva verket bara ett lite längre möte, där alla deltagare sitter och diskuterar frågor på agendan? Eller är det de vanliga post it-övningarna som kommer fram?

My Frankhammar är konsult på Valtech och har ett hjärta som klappar för effektiva möten. My har samlat på sig mycket erfarenhet från olika möten och workshops under sina år som konsult och har byggt upp en verktygslåda med många olika verktyg och metoder - bortom post its - för att inspirera till roligare och mer effektiva workshops.

My kommer att berätta om sina erfarenheter av att använda några av dessa verktyg/metoder och exempel på hur hon använt dem. Och framför allt får du som kommer chansen att prova några av dem under den här timmen - som självklart till stora delar kommer genomföras som en workshop och inte en presentation.

Bild av Co Orpheum under CC BY 2.0