Brown bag - JavaScript-testing with friends

Hur kan vi komma igång med att testa vår JavaScript-kod och samtidigt lära oss något nytt?

Ta del av frukten från Emil Walls, systemutvecklare på Valtech, omfattande arbete med JavaScript-testing. Kompletterat med sökalgoritmer, funktionell programmering och visuella regressionstester.