Brown Bag - 6 steg till Service Design

Service Design är något som många pratar om idag men som få verkligen arbetar med.

Service Design, även kallat tjänstedesign, innebär att planera och organisera både människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring en tjänst där syftet är att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Genom att utforma en tjänst efter kundens behov blir den användarvänlig, konkurrenskraftig och relevant utifrån kundens perspektiv.

Konsulterna Johannes Bäckström och Ellen Blanck ger dig verktygen du behöver för att själv börja jobba praktiskt med Service Design genom att berätta om de sex steg vi på Valtech själva använder när vi jobbar med ämnet, samt visar exempel från verkligheten.