Brown Bag - Seven Wastes

Hur kan vi leverera mer värde och samtidigt bli av med icke-värdeskapande aktiviteter? 

Agile coachen och Valtech-konsulten Edward Dahllöf kommer under vårens första Brown Bag-frukost att djupdyka i detta ständigt aktuella ämne. Denna Brown Bag-frukost kommer baseras på the Seven Wastes inom Lean, som sägs vara roten till all olönsam verksamhet inom organisationer.

Waste eller slös som vi lättsamt kallar det är en term som är inhämtad från biltillverkning och Toyotas lean manufacturing. Slös är helt enkelt aktiviteter som inte bidrar till att skapa värde för kunden. I Toyota Production System identifierades sju grunder till slös. Dessa har sedan av Mary och Tom Poppendick översatt till mjukvaruutveckling.

På Valtech arbetar vi med ständig förbättring och i höstas hade vi en givande diskussion kring hur vi resonerar om svinn. Edwards ambition är att få dela erfarenheter och diskutera kring hur man ser på slös och hur man kan göra för att minska sölseriet. 

Edward kommer under en god frukost att guida oss fram till hur man bör förhålla sig till Seven Wastes för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

  1. Partially done work
  2. Extra features
  3. Relearning
  4. Handoffs
  5. Delays
  6. Task Switching
  7. Defects

Välkomna!