Brown Bag - Stilguider & atomic design

Design för en webbsajt kan modulariseras på olika nivåer, från dess minsta beståndsdelar till större komponenter. 

Vid det här tillfället visade Marcus Linder och Sara Ingmar, gränssnittsutvecklare på Valtech, upp de case de jobbat med där stilguider implementerats. Detta för att på en och samma plats samla design och element som används på sajten - och vilken nytta det medfört för alla inblandade, såväl det tvärfunktionella projektteamet som kunden. De berättade även om koncepten kring atomic design.