Brown Bag - Utvecklare utan gränser

Vilka Do's ska man följa för att skapa effektivare och roligare projekt?

Valtechkonsulterna Robin Helly och Marcus Linder berättade om vanliga fördomar och arbetssätt som kan förekomma i projekt och gav även konkreta förslag hur man kan komma ifrån dessa situationer.

Baserat på egna erfarenheter gick Robin och Marcus även igenom vilka fördelar man kan få i projekt om man parprogrammerar, arbetar över gränser och roller, vågar vara ärlig och ifrågasätta samt ser vikten av en tydlig struktur.