D-Congress 2019

D-Congress 2019

Amazon och andra globala aktörer riktar nu strålkastarna mot den svenska e-handelsmarknaden. Svenska konsumenter e-handlar allt mer från utlandet. Hur förblir man konkurrenskraftig när konkurrensen hårdnar och handeln blir allt mer gränslös?

Vad krävs för att vara konkurrenskraftig på en global detaljhandels- marknad?

Sverige har en lång historia som handelsnation och mycket av vårt lands välstånd bygger på svenska företags framgångsrika internationella expansion. Inom detaljhandel har, t.ex. Ikea och HM successivt etablerat sig som internationella giganter medan yngre företag som t.ex. Daniel Wellington och NA-KD redan från början tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter och byggts för att snabbt bli globala succéer.

Vad blir konsekvensen av Amazons etablering i Sverige? Vad kan vi lära oss av de som lyckats i utlandet? Och hur förändras konsumtionsvanorna på de marknader där de stora marknadsplatserna är etablerade och där e-handels andel av den totala konsumtionen är som störst?

Detta är frågeställningar som behandlas på Sveriges största e-handelsevent; D-Congress i Göteborg den 7 mars 2019. Vi ses där!

Informationen ovan kommer från Svensk Digital Handel