Inspirationslunch: Design Thinking

Visar Ulaj pratade om Design Thinking – vad det är och vad man kan tjäna på att ha med ett designtänk tidigt i processen, redan på en strategisk nivå.

Några nyckelinsikter inom Design Thinking:

  • Human centered – fokusera på de människor som ska uppleva det man skapar!
  • Collaborative – utnyttja kraften i att samarbeta med andra i tvärfunktionella team, där olika kompetenser och infallsvinklar ger synergieffekter som tar lösningen till en högre nivå. Det handlar både om att samarbeta inom projektteamet, men också med kunden och kundens användare.
  • Experimental – våga experimentera och ta risken att det blir fel ibland. Utan att våga experimentera är det svårt att tänka helt nytt. Prototypa, testa och iterera för att komma framåt.
  • Optimistic – rätt inställning: det går alltid att göra skillnad!