Inspirationslunch: DevOps och mikroarkitektur

Marcus Ahnve förklarade översiktligt om DevOps och mikroarkitekturer.

Marcus visade att DevOps och mikroarkitektur är två kärnprocesser för att åstadkomma en lättrörlig process, samt hur man kan skapa värde genom att använda dem.