Inspirationslunch - Focused and Fearless. How to be awesome at work

Stress är ett verkligt problem. Det sänker vår produktivitet och gör oss sjuka. Ändå har många arbetsplatser inga bra verktyg mot stress.

Vi lägger mer tid på vår fysik än vår mentala hälsa. Mattis Erngren kommer under föreläsningen gå igenom var den senaste forskningen står när det gäller stress och fokus, varför företag som Google, Nike och Apple jobbar mycket med fokusträning och hur du själv kan börja använda detta i din vardag.

Mattis Erngren har en bakgrund inom IT-världen och har jobbat som bl.a. Scrum-master och projektledare. Efter att där ha sett vilka utmaningar utvecklare och designers står inför valde han att starta Lightly med missionen att hjälpa medarbetare på teknikbolag bli mindre stressade och mer effektiva.

lightly.io/valtech/

Bild av Moyhan Brenn under CC BY 2.0