Inspirationskväll: Gamification eller UX - var går gränsen?

Inspirationskväll om framtidens internet, speldesign och UX!

Anya Ernest är UX-designer och spenderar sina dagar på RISE Interactive där hon jobbar med innovationsprojekt inom framför allt Internet of sports and well-being. Hon har bland annat jobbat med att ta fram en interaktiv riddräkt och 3D-scanning av hästar.

Anya pratade om gränslandet mellan UX och gamification - hur dessa två angreppssätt hänger ihop och vad som skiljer dem åt. Hon går djupare in på hur principer som används i speldesign kan appliceras och användas inom andra områden för att engagera användare.