Inspirationskväll: Taktil foto – ett projekt om att utveckla fotografi för blinda

Kom och lyssna på en föreläsning som handlar om innovation med användaren i fokus och om en designlösning som utgår från andra sinnen än synen och hörseln.

Vad innebär det att uppleva en bild? Hur översätter man ett traditionellt foto till ett taktilt foto? Skulle man med hjälp av speciell teknik kunna ge personer med dövblindhet en upplevelse, inte bara en beskrivning, av en bild?

Truls Nord pratar om projektet Taktil foto där han arbetade med fotografi av och för blinda personer. Under tre år ledde han arbetet med att ta fram en metod för att skapa taktila fotografier – fotografier som upplevs genom beröring.

Det är den enda kända metoden som gör det möjligt att inte bara uppleva en bilds forminnehåll utan även känna bildens olika ljusnyanser.

Truls kommer att prata om processen med experiment, inventering av olika utskriftsmetoder, stora, små och överraskande hinder och relationen mellan syn och känsel. 

Under kvällen bjuder vi på mat och dryck, välkomna!