Inspirationslunch - På temat användbarhet

Temat för den här inspirationslunchen var användbarhet och dagens talare varr Cecilia Mella, AD och illustratör på Valtech och Anna Eriksson, tjänstedesigner på Arbetsförmedlingen.

Cecilia och Anna delade med sig av kunskap och lärdomar från ett projekt med Arbetsförmedlingen, där de har kartlagt kundresan för nyanlända.

Arbetsförmedlingen är ansvarig för denna målgrupps etablering och resan börjar med att en person söker asyl, till att denne får uppehållstillstånd och kommer ut i arbete eller studier.

Anna och Cecilia berättade om allt ifrån metod och tillvägagångssätt, till research till visuell presentation utav arbetet. Det hela utgår ifrån följande frågeställningar:

  • Hur paketerar man ett Service Design-arbete så att man når ut och uppnår en förändring?
  • Vad är utmaningarna i ett Service Design-arbete?
  • Hur kan Service Design hjälpa till att förbättra våra samhällstjänster?

Kort och gott, ett tema som är både spännande och väldigt aktuellt för vår samtid.

Bild av Beatrice Bolmgren