Inspirationslunch - Vad innebär EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och vad behöver vi göra?

I samarbete med Zacco, en av Europas största konsultbyråer inom immaterialrätt.

Zacco är en av Europas största konsultbyråer inom immaterialrätt. Deras vision är att säkra och skydda sina kunders hela innovationsprocess och immateriella tillgångar.

Med den nya dataskyddsförordningen kommer sättet att samla in och arbeta med personuppgifter/persondata behöva ändras. I seminariet får ni veta vilka krav som kommer ställas både från ett juridisk, it- och säkerhetsperspektiv och om konsekvenserna av om de nya kraven inte uppfylls. Zacco ger också några praktiska råd att ta med på vägen.