Inspirationslunch - Scala & Reactive Systems

Många större företag, exempelvis LinkedIn och Twitter, använder programspråket Scala för att bygga system som är reactive.

Scala, från scalable language, är ett programspråk som integrerar funktionell programmering med objektorientering. Program i Scala körs på Javas virtuella maskin (JVM) och kan använda befintliga bibliotek i Java. Med en expressiv, kraftfull, och kompakt syntax har Scala snabbt blivit ett av de populäraste programspråken.

Det handlar om egenskaper som moderna, skalbara system för webben behöver ha. För många är exempelvis Java, Python, Ruby, och NodeJS vanliga val när det gäller att bygga lösningar för webben. Frågan är hur enkelt det är att vara reactive med dessa språk?

Förutom att introducera Scala, försöker Viktor under denna lunch reda ut begreppet reactive och se hur Scala kan vara ett av de bästa teknikvalen i sammanhanget.

Viktor Lövgren är konsult på Valtech och har aktivt följt utvecklingen av Scala under en längre tid. Under 2014 utvecklade han betygen.se i Scala för att lära sig mer om hur det kan användas för webbutveckling. Viktor anser att fler borde få upp ögonen för Scala och våga effektivisera sin kod och därmed sin utvecklingsprocess!