Varför IoT kommer förändra världen

Internet of Things förändrar just nu spelreglerna för de flesta företag i världen, på ett eller annat sätt.

Genom att använda detta på ett klokt sätt kan mänskligheten ta ett stort steg framåt mot en mer hållbar värld. I årtionden har företag utvecklat självständiga produkter och tjänster, företrädesvis i konkurrens med varandra. När Internet skapades, med nya sätt att utbyta information, gav det möjligheter till nya sätt att göra affärer. IoT upprepar detta fast med ännu större inverkan.

I denna presentation utforskas marknadstrender och IoT-teknikens möjligheter i en riktning hur företag kan kombinera sina erbjudanden, inte enbart för att stärka sina egna positioner utan också för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Dagens talare är Fredrik Östbye. Fredrik är VP Business development på Telenor Connexion, ett helägt dotterbolag inom Telenor Group som fokuserar enbart på globala M2M och IoT tjänster.

Bild av ITU Pictures under CC BY 2.0