IxDA - Radical Accessibility

Varmt välkommen till en användarvänlig kväll på Myntet, i samspel med IxDA!

Temat för kvällen är användbarhet, och kvällens talare är inga mindre än Cecilia Mella, AD och illustratör på Valtech, och Anna Eriksson, Service Designer på Arbetsförmedlingen. De kommer att dela med sig av kunskap och lärdomar från ett projekt med Arbetsförmedlingen, där de har kartlagt kundresan för nyanläda. Arbetsförmedlingen är ansvarig för denna målgrupps etablering och resan börjar med att en person söker asyl, till att denne får uppehållstillstånd och kommer ut i arbete eller studier.

Anna och Cecilia kommer att berätta om allt ifrån metod och tillvägagångssätt, till research till visuell presentation utav arbetet. Det hela utgår ifrån följande frågeställningar:

  • Hur paketerar man ett Service Design-arbete så att man når ut och uppnår en förändring?
  • Vad är utmaningarna i ett Service Design-arbete?
  • Hur kan Service Design hjälpa till att förbättra våra samhällstjänster?

Kort och gott, ett tema som är både spännande och väldigt aktuellt för vår samtid. I vanlig ordning kommer det att bjudas på mat och dryck under kvällen.