Valtech.js på Myntet

Välkommen till Myntet på Valtech.js

Janko Luin pratade om automatiserad testning av JavaScript, främst med inriktning på webbläsare. Han tog upp de unika svårigheterna med testning av just JavaScript, att det nästan alltid körs i webbläsare och måste interagera med HTML. Vi fick se exempel på kod som är svårtestad men samtidigt typisk för JavaScript i webbmiljö, och förslag på hur man kan bryta upp och göra koden lättare att både testa och återanvända.

Vi korade dessutom vinnaren Jonas Schubert Erlandsson i GUI Challenge från Nordic.js.

Eduardo Castaneda från Valtech tillsammans med vinnaren Jonas Schubert ErlandsonEduardo Castaneda från Valtech tillsammans med vinnaren Jonas Schubert Erlandson